--
--

Obrázky

Počet respondentov: 125
 
Stretávate sa na internete s 3D modelmi?
1Nie3830.4 %
2Áno, občas7761.6 %
3Áno, stretávam sa pravidelne108 %
 
Ak áno, s akými formátmi?
1VRML2419.2 %
2X3D1310.4 %
3vložený v Adobe Flash3931.2 %
43DML86.4 %
5Java 3D3628.8 %
6QuickTime 3D1512 %
7nepoznám žiaden4233.6 %
 
Kvalita 3D modelov na internete sa vám vo všeobecnosti zdá byť:
1Vynikajúca97.2 %
2Dostačujúca5140.8 %
3Nedostačujúca1915.2 %
4Neviem posúdiť4636.8 %
 
V prípade potreby by ste si nainštalovali softvér
alebo rozširujúci modul pre prezeranie 3D modelov?
1Áno7862.4 %
2Nie1512 %
3Neviem3225.6 %
 
Vek
1Do 120 %
213-204032 %
321-306350.4 %
431-4086.4 %
541-5097.2 %
651 a viac54 %
 
Dosiahnuté vzdelanie
1Základné2520 %
2Stredné108 %
3Stredné s maturitou5544 %
4Vysoká škola3528 %
 
Prehliadače
Opera 1612.8 %
 Opera - 9.2097.2 %
 Opera - 9.0110.8 %
 Opera - 8.0110.8 %
 Opera - 9.1021.6 %
 Opera - 9.2110.8 %
 Opera - 9.0210.8 %
 Opera - 9.0010.8 %
Firefox 6451.2 %
 Firefox - 1.5.0.111512 %
 Firefox - 2.0.0.33729.6 %
 Firefox - 2.0.0.421.6 %
 Firefox - 1.5.0.410.8 %
 Firefox - 2.0.0.232.4 %
 Firefox - 1.5.0.910.8 %
 Firefox - 1.0.721.6 %
 Firefox - 2.0.0.110.8 %
 Firefox - 1.510.8 %
 Firefox - 1.0.410.8 %
Safari 10.8 %
 Safari - 419.310.8 %
MSIE 4334.4 %
 MSIE - 5.021.6 %
 MSIE - 7.01310.4 %
 MSIE - 6.02822.4 %
Konqueror 10.8 %
 Konqueror - 3.510.8 %
 
Operačné systémy
Linux 108 %
 Linux - i686108 %
Windows 11390.4 %
 Windows - XP10382.4 %
 Windows - 9832.4 %
 Windows - Vista54 %
 Windows - 200010.8 %
 Windows - Server 200310.8 %
Mac OS X 10.8 %
 Mac OS X - PPC10.8 %
J2ME 10.8 %
 J2ME - MIDP10.8 %
 

--